Mistrzostwa NailArt Trophy - kategoria 3D Design

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 16.01.2018 10:00

100,00 zł

zakończona

Opis wydarzenia
Mistrzostwa NailArt Trophy 
Temat: Tropical Island 
Warszawa |CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE] 3 marca 2018 r.

MISTRZOSTWA 
Kreatywne mistrzostwa w zdobieniu paznokci NailArt Trophy 2018 odbędą się po raz jedenasty podczas targów BEAUTY FORUM 2018 (Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56C), 3 marca 2018 r. Udział mogą wziąć styliści posiadający stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski (wymagane jest dostarczenie odpowiedniego oświadczenia – w formularzu rejestracyjnym) lub obywatelstwo polskie bądź Kartę Polaka, którzy przedłożą stosowny dokument potwierdzający ich przygotowanie zawodowe w zakresie stylizacji paznokci. Zwycięzca kwalifikuje się automatycznie do Mistrzostw Świata w Zdobieniu Paznokci „10th WorldCup NailArt 2018”, które odbędą się podczas targów BEAUTY FORUM w Monachium w 2018 r.

TEMAT 
Obowiązujący temat mistrzostw NailArt Trophy 2018 brzmi: Tropical Island.

ZADANIE/KRYTERIA/OCENA
Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie kreatywnego zdobienia paznokci dopasowanego do podanego tematu – Tropical Island”.
 Obowiązują dwie konkurencje: 3D Design oraz Zdobnictwo płaskie, które odbywają się jednocześnie. Czas pracy wynosi 3h. Uczestnicy otrzymują dokładny harmonogram oraz kryteria z chwilą wpisania na listę uczestnictwa. Uczestnicy powinni stawić się punktualnie w punkcie rejestracyjnym oraz przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem. 
– Każdy uczestnik powinien zapewnić sobie własną modelkę/modela. 
– Po zakończeniu rejestracji uczestnicy mają do dyspozycji 30 min, podczas których mogą pracować nad ogólną stylizacją (poza paznokciami). 
– Nie wolno stosować wcześniej przygotowanych tipsów (ozdobionych, pokrytych jakimkolwiek materiałem). 
– Nie wolno stosować, stampingu, naklejek, elementów naklejanych o charakterze artystycznym (np. folie transferowe ozdabiane artystycznym motywem np. kwiatów), termożeli, aerografu. 

 Przed rozpoczęciem konkurencji uczestnik ma prawo przygotować przedłużenie dowolną techniką w kolorze clear lub w wybranym przez siebie kolorze. Uczestnicy pracują na własnych materiałach. 

Organizator zapewnia stolik, dwa krzesła oraz gniazdka elektryczne. Czas pracy wynosi 3 godziny, w tym czasie należy ozdobić paznokcie. Uczestnicy pracują na własnych materiałach. Organizator zapewnia stolik, dwa krzesła oraz gniazdka elektryczne. Czas pracy wynosi 3 godziny, w tym czasie należy ozdobić paznokcie. Jury ocenia stylizacje według następujących kryteriów: kreatywność, stopień trudności, kompozycja, wygląd ogólny (fryzura, strój, makijaż itp.). W przypadku kategorii „Zdobnictwo płaskie” dodatkowo ocenie podlega gładkość powierzchni.

ZGŁOSZENIE 
Należy wypełnić zgłoszenie elektroniczne na stronie wiosna.beauty-fairs.com.pl oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów: Życiorys (adres, data urodzenia, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej), dokument potwierdzający przebyte szkolenia z zakresu stylizacji paznokci (drogą e-mailową). 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 stycznia 2018. Bezzwrotna opłata wpisowa wynosi 100 zł. Uczestnik zostanie wpisany na listę dopiero po uiszczeniu opłaty wpisowej na konto ING Bank Śląski o/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 oraz po dosłaniu kompletu dokumentów. Maksymalna ilość uczestników wynosi 30 (po 15 osób w każdej kategorii).

NAGRODY 
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają cenne nagrody rzeczowe od sponsorów mistrzostw oraz roczne prenumeraty magazynu BEAUTY FORUM. Laureat I miejsca wyjedzie na mistrzostwa WorldCup Nailart 2018 (Przelot i nocleg - rezerwacja dokonywana przez Heath and Beauty Media Sp. z o.o.) 

 Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach (3D Design oraz Zdobnictwo płaskie).

POZOSTAŁE WARUNKI 
Zgłoszenie do mistrzostw NailArt Trophy jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.

Z uwagi na wieloetapowy i międzynarodowy charakter mistrzostw warunkiem udziału w mistrzostwach jest zobowiązanie się uczestnika do powstrzymania się przez niego od udziału w tego samego rodzaju mistrzostwach w danej edycji w innym kraju organizowanych przez podmiot z grupy kapitałowej Organizatora (edycji tych samych mistrzostw w innym kraju). Złożenie powyższego oświadczenia jest warunkiem udziału w mistrzostwach. Uczestnictwo przez uczestnika w pierwszym etapie mistrzostw równocześnie w kilku krajach w danej edycji mistrzostw skutkuje wykluczeniem uczestnika z udziału w mistrzostwach w edycji polskiej. W przypadku wykluczenia dotychczasowego zwycięzcy, do drugiego etapu konkursu odbywającego się w Monachium podczas targów BEAUTY FORUM zostanie zakwalifikowana osoba (laureat), która zajęła kolejne miejsce i spełnia wszystkie warunki określone regulaminem.

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.

 

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 13.11.2017 10:00
Zakończenie: 04.03.2018 18:00

Targi BEAUTY FORUM, Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56c Warszawa

Strona wydarzenia:
http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/mistrzostwa-nailart-trophy/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...